Vinterförvaring & service

Vi vinterförvarar gärna din båt

Vi har byggt om vår stora båthall, för att kunna få plats för flera båtar inomhus, men framförallt så blev det mycket mera lättjobbat.

 

BÅTTVÄTT!
Bottentvätta din båt hoss oss, i stället för att bottenmåla. Tvätten utföres på land med högtryck, vilket ger dig möjlighet att kontrollera botten, propeller osv. 2 tvättillfällen brukar räcka under säsongen.
Under 2009 färdigställdes den nya spolplattan med tillhörande reningsanläggning för tvättvattnet. I spolplattan finns ett grovgaller som fångar sjögräs och skräp, vattnet går vidare till en trekammartank där de större fasta partiklarna fastnar och sedimenterar. Olja tungmetaller osv går vidare till en serie filter där vattnet renas och leds ut i sjön.

Vi bygger din båt